Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING YINC CONNECT B.V.

YINC connect B.V. (hierna: ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In het kader van onze dienstverlening zoals het aanbieden van Odin Development Compass (ODC) metingen, het organiseren van (in-company) trainingen en sessies in het kader van persoonlijke- en teamontwikkeling, verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

YINC connect B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving ten aanzien van de gegevensverwerkingen.

 

Contactgegevens: YINC connect B.V., St. Teunismolenweg 48, 6534 AG Nijmegen, Nederland. Telefoon: 0653366837, mailadres: info@yincconnect.com.

 

VERWERKING VAN joUW GEGEVENS

Wij kunnen jouw gegevens verwerken als je gegevens aan ons verstrekt via email of telefoon of via het contactformulier op onze website. Daarnaast verwerken wij de gegevens die je invult in de ODC-metingen. Het kan voorkomen dat wij de gegevens via derden verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je via jouw werkgever wordt opgegeven voor een coach- of teamsessie, een (in-company) training, het invullen van een ODC-meting in het kader van talentontwikkeling of assessment of via een ODC certified professional die de meting uitvoert en jou begeleidt.

PERSOONSGEGEVENS

YINC verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummers, (zakelijk) e-mailadres en land van vestiging
 • Inhoud en uitkomst ODC-meting (persoonlijke rapportage), resultaten 360 ° feedback 
 • Datum van registratie en tijdstip maken van ODC-meting
 • Opleidingsniveau, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats
 • Notities
 • Zakelijke gegevens, zoals de organisatie waar je werkzaam bent, jouw functie en/of expertisegebied
 • Deelname aan trainingen
 • Deelname aan teamsessies
 • Autorisatieniveau van een ODC-professional
 • Inhoud van communicatie
 

DOELEINDEN

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen met betrekking tot ODC-metingen, het onderhouden en beheren van onze community en het bieden van trainingen en persoonlijke- en teamontwikkeling. Meer concreet verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Onderhouden van contact met en verstrekken van informatie aan kandidaten, professionals en deelnemers aan trainingen en teamsessies;
 • Aanbieden van de ODC-meting en het faciliteren van de ODC-meting als agent van Odin company;
 • Controleren van de identificatie bij ODC-metingen met het e-mailadres en de geboortedatum;
 • Om de kandidaat te kunnen ondersteunen bij eventuele technische problemen tijdens het maken van de ODC-meting;
 • Verstrekken van de rapportages;
 • Koppelen van kandidaten aan de juiste professional;
 • Onderzoeksdoeleinden van Odin;
 • Het maken van rapportages en analyses om de dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • De organisatie en planning van (in-company) trainingen en teamsessies;
 • Faciliteren en bieden van toegang tot onze online leeromgeving en onderhoud daarvan;
 • Uitvoeren van de implementatie van ODC-metingen en begeleiding binnen organisaties;
 • Het afhandelen van vragen, klachten en opmerkingen;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketingactiviteiten, zoals het toesturen van nieuwsbrieven en informatie over onze producten, diensten en activiteiten;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen;
 • Het laten uitvoeren van accountantscontrole;
 • Het voeren van geschillen.
 

GRONDSLAGEN

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die met jou, een van onze partners of jouw werkgever is gesloten voor een ODC-meting, coachtraject, teamsessie of training. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen. Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat wij daar gerechtvaardigde belangen bij hebben, zoals onze diensten op een zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen verlenen en te kunnen verbeteren, de bescherming van onze financiële belangen en het beheer en onderhoud van onze systemen en eigendommen. 

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming dan zullen wij deze afzonderlijk vragen. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar info@yincconnect.com.

DERDEN

Om onze diensten goed te kunnen verlenen wisselen wij een aantal persoonsgegevens uit met derden, zoals met de leverancier van de ODC-metingen Odin Company, onze IT-leveranciers van de website en onze systemen en onze boekhouder. In het kader van trainingen kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met de opleiders. Het zou kunnen voorkomen dat wij verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan derden op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

DOORGIFTE VAN joUW GEGEVENS BUITEN DE EER

Wij delen geen persoonsgegevens buiten de EER. 

BEWAREN VAN joUW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de genoemde doelen in deze privacyverklaring. Wij zullen ons ook houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

BEVEILIGING

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Wij hanteren daarom een actief beveiligingsbeleid. Zo maken wij gebruik van ‘double encrypted data’ en zijn er in de online systemen verschillende autorisatieniveaus ingeregeld. Ook de verbindingen zijn beveiligd zodat jouw gegevens alleen versleuteld worden verstuurd.

PROFILERING

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over jou verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en terugkoppelingen en advies te kunnen geven door middel van rapportages aan de professionals. 

COOKIES

Google Ireland Limited is de aangesloten Google-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw informatie en de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Voor meer informatie lees het Privacybeleid van Google.Op onze website worden functionele cookies gebruikt om de website op een goede wijze te kunnen gebruiken. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van jouw beeldscherm en kun je met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren. 

JoUW RECHTEN

Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Als je daar een verzoek voor doet, zullen wij je binnen een maand een overzicht van jouw persoonsgegevens die wij verwerken aan je verstrekken. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te laten passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: info@yincconnect.com. 

Om te voorkomen dat wij de persoonsgegevens van een andere persoon verstrekken verzoeken wij je om je bij indiening van jouw verzoek te identificeren. Dat kan bijvoorbeeld door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. 

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2021.

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. Nieuwe versies zullen wij altijd op de website publiceren. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wil je met ons sparren over de beste aanpak voor jouw bedrijf?
Bel of mail ons, we gaan graag met je in gesprek.