Business coaching

Ontwikkeling van jouw medewerkers is investeren in de toekomst. Het potentieel benutten, een steuntje in de rug bieden wanneer iemand het even zwaar heeft of helpen de volgende carrièrestap te maken, is een continu proces binnen organisaties. Een coach kan daar bij helpen door samen stil te staan bij wat er nu eigenlijk speelt, welke belemmerende factoren er voor zorgen dat iemand even is vastgelopen of niet vooruitkomt terwijl het talent aanwezig is.

We moeten steeds weer keuzes maken en uitdagingen het hoofd bieden. Dan is het prettig om daar met een professional over te kunnen praten.

Een coach spiegelt objectief dingen aan je terug waardoor duidelijkheid ontstaat over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt en helpt je om je doelstellingen te realiseren.

Tijdens de gesprekken moedigt een coach je aan om in actie te komen, obstakels te overwinnen en uitdagingen aan te gaan.

Elk traject start met een ODC-meting. De meting geeft inzicht in de blokkades die een persoonlijke ontwikkeling in de weg staan en op welke gebieden ontwikkelpotentieel aanwezig is. Hierdoor vindt een verdieping plaats in de coaching waarbij we gericht de blokkades kunnen aanpakken.

WIJ HELPEN BIJ DE VOLGENDE VRAAGSTUKKEN:

“Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar door middel van training of coaching.”.

LEIDERSCHAP

Als executive, bestuurder of manager heb je soms behoefte aan een sparringpartner. Iemand met wie je van gedachten kunt wisselen en die jouw wereld begrijpt. Maar ook iemand die je helpt bij jouw persoonlijke ontwikkeling, je een spiegel voorhoudt en objectief reflecteert.

Een executive coach kan je bij uiteenlopende vraagstukken helpen, o.a.:

Coaching is gebaseerd op het principe dat iemand uiteindelijk verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en de resultaten die hij behaalt.
 Als we erkennen dat we er verantwoordelijk voor zijn, volgt daaruit dat we er macht en invloed op hebben.

Wil je ook jouw mooiste leven leven, weg van jouw blokkades?

Kom dan nu in actie.

Bij YINC kiezen we voor elke vraag altijd de meest geschikte coach.

NEEM CONTACT OP MET ONS