Disclaimer

DISCLAIMER WEBSITE

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken of informatie te verstrekken, verklaart u zich akkoord met
de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE HTTPS://yincconnect.com

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel YINC connect zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. YINC connect garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. YINC connect wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Op de website van YINC connect staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door YINC connect niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

INFORMATIE DELEN

YINC connect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het delen van persoonlijke informatie in het besloten deel van de website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en delen van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij YINC connect. Het is niet toegestaan om enige informatie, logo’s of beeldmateriaal van deze website te kopiëren, te wijzigen of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YINC connect. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

WIJZIGINGEN

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van YINC connect.

Wil je met ons sparren over de beste aanpak voor jouw bedrijf?
Bel of mail ons, we gaan graag met je in gesprek.