ODC

One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.

(C.G. Jung)

ODC als geïntegreerd onderdeel van jouw talentmanagement

Minstens 90% van ons dagelijks handelen wordt bepaald vanuit het onbewuste. Het krachtige en unieke van de ODC ten opzichte van traditionele instrumenten is de meting in tekst én beeld. Hierdoor meet de ODC naast wat je weet (cognitief) ook jouw voorkeuren (associatief) uit je individuele en collectieve onderbewustzijn. Dit genereert inzicht in het gedrag dat je toont, hetgeen in de meting tot uiting komt. Natuurlijk talent, ontwikkelbaar talent en aangeleerd gedrag (kwetsbare kracht) wordt inzichtelijk gemaakt en daarmee de blokkades die belemmeren dat mensen volledig vanuit natuurlijke kracht leven en werken.

Uit de praktijk van coaching en groepsinterventies blijkt dat het verdiepende inzicht dat de ODC genereert in eigen onbewuste drijfveren, een versnelling en verdieping geeft in het bewustzijn van eigen verlangens, mogelijkheden en aangeleerd gedrag. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden; met de ODC krijgt groei en ontwikkeling een impuls vanuit eigen werkelijke drijfveren. Hierdoor is de beweging tot gedragsverandering natuurlijker, sneller en duurzamer.

Aan de basis van de ODC ligt het gedachtengoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. De ODC-meting is gebaseerd op langjarig onderzoek, ontwikkeling en validatie door Odin company. De betrouwbaarheid van de ODC is volgens gangbare maatstaven 84%.

INZICHT IN TALENT EN DRIJFVEREN START MET EEN ODC-METING

  • Een unieke gevalideerde meting gebaseerd op archetype beelden;
  • Inzicht in talenten, drijfveren en aangeleerd gedrag;
  • Een uitgebreide terugkoppeling door onze gecertificeerde business(coaches);
  • Nog nooit kreeg je zo snel zo’n diep inzicht in je functioneren.