Een dynamische omgeving vraagt om een wendbare organisatie. Dat lukt alleen met vitale en gemotiveerde medewerkers met grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Hoe weet u of er nog potentie is voor ontwikkeling en of u het beste uit uw team haalt? Door bij het organiseren van uw afdeling of bedrijf rekening te houden met de natuurlijke aanleg van medewerkers bent u in staat om functies te gaan definiëren in rollen die van nature bij hen passen. Het talent van uw medewerkers wordt zo optimaal benut, wat zorgt voor betere resultaten van uw team of organisatie. Met een psychometrisch instrument kun je de natuurlijke drijfveren en aanwezig potentieel van uw medewerkers en teams meten. Wij gebruiken hiervoor de ODC-methodiek, een unieke methode die zowel de natuurlijke drijfveren, als de zakelijke competenties laat zien.

Met de resultaten van de meting begeleiden wij uw medewerkers en teams om zich vanuit hun kracht optimaal te ontwikkelen, geven we inzichten in de team dynamiek. Zo kan het aanwezige talent optimaal ingezet worden. Soms is er wisseling van rollen nodig, of blijkt dat de teamsamenstelling nog niet optimaal is. Ook wordt er duidelijk welke teamrol onderbelicht is of er nu nog ontbreekt.

Zo heeft u een helder beeld en helpen we u bij het begeleiden van uw medewerkers en team naar het volgende niveau.

De 5 fases van teamontwikkeling:

  • Vertrouwen: het creëren van een veilige omgeving, waardoor het delen van eigen profielen in openheid en onderling vertrouwen kan plaatsvinden.
  • Betrokkenheid: de teamleden hebben een actieve rol bij het invullen van een teamprofiel, dit leidt tot inzicht en betrokkenheid binnen het team.
  • Uitdagingen: door het onderlinge vertrouwen en betrokkenheid wordt het mogelijk om knelpunten openlijk te bespreken en wordt er gezamenlijk gezocht naar een oplossingsrichting.
  • Commitment: teamleden geven hun commitment aan de gekozen oplossingsrichting en hun individuele rol hierin.
  • Resultaat: Met elkaar formaliseer je het uiteindelijke resultaat, de rolverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens maak je onderling concrete afspraken over de aanspreekbaarheid en borg je deze afspraken.

Door medewerkers in te zetten vanuit een rol op basis van hun natuurlijke drijfveren en kracht, blijven zij alert, betrokken, actief en kunnen zij beter met veranderingen omgaan en zijn zij duurzaam inzetbaar. Dit komt de innovatiekracht en flexibiliteit van uw organisatie ten goede. Dit in het belang van de organisatie én henzelf. Werken aan succesvolle teams is werken aan een succesvolle organisatie.